Monday 10 Aug Mon 10 Aug
Tuesday 11 Aug Tue 11 Aug
Wednesday 12 Aug Wed 12 Aug
Thursday 13 Aug Thu 13 Aug
Friday 14 Aug Fri 14 Aug
Saturday 15 Aug Sat 15 Aug
Sunday 16 Aug Sun 16 Aug
HIIT Circuit 08:45 - 09:30 Ronald Kooyman 
 
 
 
Big Five 19:00 - 19:45 Thomas Kleinganseij 
BodyShape 19:00 - 19:45 Monique Wieling 
Bootcamp 20:00 - 21:00 Thomas Kleinganseij 
 
Abs, Legs and Butt Workout 09:00 - 09:45 Felicia Westerhof 
 
HIT Strength 18:30 - 19:00 Monique Wieling 
CrossFitness 19:00 - 19:45 Ronald Kooyman 
 
Big Five 20:00 - 20:45 Ronald Kooyman 
HIIT Circuit 08:45 - 09:30 Ronald Kooyman 
Total Body Workout 09:00 - 09:45 Felicia Westerhof 
 
 
BodyShape 19:00 - 19:45 Monique Wieling 
 
Boksfit 20:00 - 20:45 Ronald Kooyman 
 
Bodyfit 09:00 - 09:45 José Borger 
 
 
Zumba 19:00 - 19:45 Helios Algemeen 
 
 
HIIT Circuit 08:45 - 09:30 Thomas Kleinganseij 
BodyBalance 09:00 - 09:45 Marjorie Borger 
 
 
CrossFitness 19:00 - 19:45 Ronald Kooyman 
 
 
 
Pilates 09:00 - 09:45 Helios Algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
Zumba 09:30 - 10:30 Ingrid Baalen van